Modules

      &
tarieven

Knipsel2.PNG
Knipsel3.PNG
Knipsel4.PNG
Knipsel5.PNG
Knipsel6.PNG
Knipsel7.PNG
Knipsel8.PNG

Het kind stelt samen met zijn ouder(s)/verzorgers een persoonlijk pakket samen door modules te kiezen. Dat kan variëren van een losse module tot een langer traject van meerdere modules. Precies dat wat nodig is voor het kind en in het tempo van het kind. De trainingen zijn geen vervanging voor een dyslexiebehandeling. Het is aan te raden om goed te bedenken of u een training gelijktijdig met een dyslexiebehandeling wilt doen. Dit in verband met de belasting voor het kind die te zwaar wordt en er sprake kan zijn van gebruik van verschillende termen waardoor verwarring kan ontstaan.


 

Algemeen

Mindset

 


Bepaal zelf hoe je je voelt door anders te denken. Herken niet helpende rode gedachten en leer hoe je ze verandert in helpende groene gedachten.

 

Taal

Woordspelling

 


Leer de belangrijkste spellingsregels: dichte klank (hakwoord), lange open klank, korte open klank, tweetekenklank, eind d of t, stomme e, sch en viertekenklank. Gebaseerd op de F&L methode Taal in Blokjes.

Werkwoordspelling

 


Hoe zit het toch met die d en die t in de tegenwoordige tijd en die de(n) en te(n) in de verleden tijd? Incl. kofschip!

 

Rekenen

Optellen/aftrekken

 


Flitsen en splitsen met de getallen(lijn) 1 t/m 10, tellen over de 10, de getallen(lijn) tot 20 en de getallen(lijn) tot 100.

 

Tafels

Welke tafel(s) wil jij leren? Ontdek het patroon en zet ze in je hoofd.

Klokkijken analoog en/of digitaal

Grip op de tijd. Kies uit analoog en/of digitaal.

Op maat

Algemene coaching met hulp van het paard.

Hierbij valt te denken aan het verbeteren van diverse executieve functies (leervoorwaarden) zoals emotieregulatie, werkgeheugen, doelgerichtheid e.d.

Ook ouderbegeleiding valt hieronder. Soms kunnen kinderen pas weer in beweging komen als ouders hun eigen vraagstuk hebben uitgewerkt. U kunt met de coach afstemmen aan welke leerdoelen wordt gewerkt. Hiervoor wordt een plan op maat gemaakt.

 

 

Tarieven

Elke sessie duurt anderhalf uur en kost € 75,-. Voor de Op maat sessies kan een ander tarief gelden, afhankelijk van wat er nodig is. De meeste ouders betalen deze vorm van begeleiding zelf. Net als huiswerkbegeleiding of remedial teaching. Soms kan ANDERS LEREN MET PAARDEN onderdeel van een sociaal-emotioneel traject zijn, waarvoor de gemeente een beschikking kan afgeven. Hier dient u zelf een aanvraag voor in.